تبلیغات
گیتار خیس - دوست چینی
تاریخ : 1393/07/19 | 10:40 ب.ظ | نویسنده : سوده
یه دوست چینی داشتم ! 
مریض شده بود 
براى عیادتش رفتم بیمارستان
کنار تختش وایساده بودم.. 
که دیدم سعی میکنه یه چیزی بهم بگه.. 
 گوشمو بردم نزدیکش بهم گفت : چینگ چونگ چَن چووون…
و بعدش مرد…!!!
براى ترجمه این جمله رفتم چین…
اونجا از یه نفر معنیش رو پرسیدم
اون مرد بهم گفت :
معنیش میشه: 
 پاتو از رو شیلنگ اکسیژن وردار کصافطططط..  !