تبلیغات
گیتار خیس - یادته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تاریخ : 1393/09/5 | 06:21 ب.ظ | نویسنده : سوده
یادته ازم پرسیدی 

چرا سیگار میکشی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

گفتم چون ارومم میکنه ........

گفتی لعنتی مگه من مردم که با سیگار اروم شی ؟

دیگه سمت دود نرفتم حتی قلیون ............ فقط بخاطر تو بخاطر عشقم به تو

با وجودت و قولات ارومم کردی 

اما حالا چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

کجایی ببینی که خودمو تو دود غرق کردم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

کجایی که ببینی بازم سیگار جاتو پر کرده ؟؟؟؟؟؟؟؟

داری بازم یکی دیگه رو ترک میدی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


اره....................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟