تبلیغات
گیتار خیس - مطالب دی 1393
تاریخ : 1393/10/25 | 10:06 ب.ظ | نویسنده : سوده
Screenshot_۲۰۱۵-۰۱-۰۲-۰۰-۱۱-۳۳ (2).png

تاریخ : 1393/10/25 | 09:03 ب.ظ | نویسنده : سودهScreenshot_۲۰۱۴-۱۲-۲۰-۱۷-۲۸-۵۲.png


Screenshot_۲۰۱۴-۱۲-۲۴-۲۳-۲۵-۵۸ (2).png

تاریخ : 1393/10/25 | 08:53 ب.ظ | نویسنده : سوده
Screenshot_۲۰۱۴-۱۲-۱۹-۱۵-۱۰-۱۵.png

Screenshot_۲۰۱۴-۱۲-۲۳-۱۱-۱۱-۵۶(1).png

تاریخ : 1393/10/25 | 07:34 ب.ظ | نویسنده : سوده
به سلامتی روزی که بشم قسم دوستام ........


                 جوری که بگن به ارواح خاک سوده .......


تاریخ : 1393/10/17 | 12:28 ب.ظ | نویسنده : سوده
Screenshot_۲۰۱۴-۱۲-۲۱-۱۲-۳۱-۱۴ (2).png

تاریخ : 1393/10/17 | 12:14 ب.ظ | نویسنده : سوده
Screenshot_۲۰۱۴-۱۲-۲۰-۱۷-۲۱-۰۰ (2).png

تاریخ : 1393/10/17 | 12:08 ب.ظ | نویسنده : سوده
Screenshot_۲۰۱۴-۱۲-۱۹-۱۷-۰۶-۰۶ (2).png

تاریخ : 1393/10/17 | 12:03 ب.ظ | نویسنده : سوده
Screenshot_۲۰۱۴-۱۲-۱۸-۲۱-۵۲-۳۸ (2).png

تاریخ : 1393/10/17 | 11:58 ق.ظ | نویسنده : سوده


تاریخ : 1393/10/16 | 10:18 ب.ظ | نویسنده : سوده
هه میخوام حظور غیاب کنم 

 • دلتنگی ؟؟؟

 • حاظر .....

 • غم ؟؟؟

 • حاظر .....

 • درد ؟؟؟؟

 • حاظر .....

 • دوری ؟؟؟؟

 • حاظر ......

 • رفیق ؟؟؟؟؟

 • رفیق ؟؟؟؟؟

 • رفیق؟؟؟؟


  بلند تر میخونمت رفییییییییق ؟؟؟؟؟؟

    فقط اگه هستی بگو حاظر..............    هه مثل اینکه رفیقم نیست هیچ وقت نیست..........


تاریخ : 1393/10/16 | 10:08 ب.ظ | نویسنده : سوده
Screenshot_۲۰۱۵-۰۱-۰۳-۱۹-۳۶-۰۷ (2).png
Screenshot_۲۰۱۵-۰۱-۰۳-۲۲-۰۹-۱۹ (2).png